Accreditation

Acreditarea promoveaza protecţia vieţii

 • Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor care efectuează evaluarea conformităţii.
 • Contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.
 • Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor şi serviciilor.
 • Promovează protecţia vieţii, sănătaţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi apărarea intereselor consumatorilor.

Acreditarea urmăreşte principiile de bază

 • Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor care efectuează evaluarea conformităţii.
 • Contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizării pieţelor.
 • Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor şi serviciilor.
 • Promovează protecţia vieţii, sănătaţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi apărarea intereselor consumatorilor.

Acreditarea oferă avantaje actorilor economici

 • Minimizarea riscurilor
 • Evitarea evaluărilor multiple
 • Creşterea încrederii clienţilor
 • Reducerea costurilor de recunoaştere a produselor pe pieţele externe
 • Reducerea cheltuielilor generale

Acreditarea este esenţială pentru

 • Funcţionarea unei pieţe orientată spre calitate
 • Autorităţile publice
 • Organismele de evaluare a conformităţii