Acasă

20.05.2024
Ziua Mondială a Metrologiei 2024
20.05.2024
A fost actualizat Regulamentul specific RS-1.3 LM
16.05.2024
A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-6 PS
21.02.2024
Comunicat privind SR EN ISO/IEC 27001:2023
21.02.2024
Au fost actualizate documentele F01-PR-14, Anexa 2-MM-01, RS-5.2.6 SMSI, RS-5.2 SM și anexele aferente

Într-o accepțiune generală, Metrologia este știința măsurării.

Metrologia, Acreditarea și Standardizarea sunt cei trei actori ai infrastructurii calității.

În evaluările pentru acreditare, în evaluarea conformității, în general, trasabilitatea metrologică, incertitudinea de măsurare, etalonarea sunt elemente esențiale.

În fiecare an, la 20 mai, se sărbătorește (în cel puțin 80 de țări) Ziua Mondială a Metrologiei, ca o expresie a efectelor positive, incomensurabile a adoptării Convenției Metrului, la 20 mai 1875, tratat diplomatic care are ca obiectiv asigurarea conformității unităților de măsură și a măsurărilor, perfecționarea Sistemului Metric.

Anul acesta, în concordanță cu preocupările majore la nivel global, cele două organizații internaționale de metrologie științifică și legală au stabilit ca tematică sustenabilitatea.

CONTINUARE

Standardul internațional ISO/IEC 27001:2022 a fost preluat de către CEN fără nicio modificare ca standard european EN ISO/IEC 27001:2023 la data 23.07.2023.

Standardul SR EN ISO/IEC 27001:2023 a fost adoptat ca standard român la data de 31.08.2023 și este identic cu standardul european EN ISO/IEC 27001:2023.

RENAR solicită OEC să implementeze măsurile necesare pentru actualizarea documentației sistemului de management în conformitate cu SR EN ISO/IEC 27001:2023. Documentatia actualizată va fi verificată la următoarea evaluare stabilită prin programul de evaluare.

RENAR va actualiza până la 08 martie 2024 anexele certificatelor de acreditare emise pentru schema 5.2.6 SMSI Organisme de certificare sisteme de management al securității informației, pe baza solicitărilor OEC de actualizare a anexelor certificatelor de acreditare, întocmite conform prevederilor pct. 22.2.1 din RE-01 Ed. 28.03.2023.

Începând cu data obținerii acreditării în conformitate cu SR EN ISO/IEC 27001:2023, pentru certificare sisteme de management al securității informației, OEC nu mai au voie să emită certificate de conformitate, sub acreditare, pentru ISO/IEC 27001:2022.

Continuare..

RENAR ESTE

o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 și funcționează în coordonarea  Ministerului Economiei.

Ce este acreditarea?

Este atestarea de către o terţă parte, care reprezintă confirmarea oficială a faptului că un organism este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare a conformităţii. Acreditarea contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, în contextul globalizarii pieţelor.

Tarife

Tarifele sunt exprimate în EUR fără TVA. Plata se face în lei la cursul valutar al BNR al zilei respective.

Cum se obţine acreditarea?

Primul pas pe care un OEC (Organism de Evaluare a Conformităţii) îl urmează pentru a iniţia procesul de acreditare este accesarea şi studierea mapelor de documente informative. Acestea se pot accesa pe site-ul RENAR (Procesul de acreditare - Mape de documente informative). Totodată OEC trebuie să achiziţioneze standardul în conformitate cu care işi desfăşoară activitatea. 

Ulterior, OEC depune dosarul cu documentele solicitate de RENAR (în conformitate cu Lista documentelor depuse de OEC, aflată în mapele de documente informative) pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare. OEC va verifica, la data depunerii, dacă dosarul său conţine ultima ediţie a formularelor completate (în conformitate cu mapele de documente informative). Dosarul se înregistrează numai în situaţia în care acesta este complet.

Documente pentru acreditare

Rezoluţii EA / IAF / ILAC
Ghiduri
Mape
Documente RENAR

Organisme acreditate

Toate organismele de evaluare a conformităţii acreditate.

RENAR ESTE MEMBRU AL EA, ILAC şi IAF

EA Multilateral Agreement

Facilitating cross border trade with reliable goods and services

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru etalonare, încercări (inclusiv analize medicale), furnizori de încercări de competenţă, inspecţie, certificare sisteme de management, certificare produs, certificare persoane, validare şi verificare.

ILAC Mutual Recognition Arrangement

Acceptance of an accreditation body

RENAR este semnatar al ILAC-MRA pentru etalonare, încercări, analize medicale, furnizori de încercări de competenţă si inspecţie.

Multilateral Recognition Arrangement

Accreditations granted by IAF MLA signatories are recognised worldwide

RENAR este semnatar al IAF-MLA pentru certificare sisteme de management (mediu, calitate, energie, siguranţa alimentului, dispozitive medicale, securitatea informaţiei, sănătate și securitate ocupațională), certificare produs, certificare persoane şi validare şi verificare.