Tarife acreditare la modificarea condiţiilor de acreditare la OEC

LEGENDA

SIMBOLREPREZINTĂ
nsreprezină numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
zinumărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluare
inumărul de membri ai echipei de evaluare

Costurile evaluării de pe coloana 4 se calculează pe baza planului de evaluare stabilit