Întrebări frecvente

Care sunt paşii pentru a iniţia procesul de acreditare?

Primul pas pe care un OEC (Organism de Evaluare a Conformităţii) îl urmează pentru a iniţia procesul de acreditare este accesarea şi studierea mapelor de documente informative. Acestea se pot accesa din  această secțiune a site-ului RENAR.  Totodată OEC trebuie să achiziţioneze standardul în conformitate cu care işi desfăşoară activitatea. 

Ulterior, OEC depune dosarul cu documentele solicitate de RENAR (în conformitate cu Lista documentelor depuse de OEC, aflată în mapele de documente informative) pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare. OEC va verifica, la data depunerii, dacă dosarul său conţine ultima ediţie a formularelor completate (în conformitate cu mapele de documente informative). Dosarul se înregistrează numai în situaţia în care acesta este complet. 

Etapele acreditării sunt descrise pe scurt în  această pagină iar descrierea completă a procesului de acreditare este redată în Regulamentul pentru acreditare RE-01Anexa 1 RE-01 şi Anexa 2 RE-01.

De unde se pot procura standardele?

Standardele se achiziţionează de la ASRO (Asociaţia de Standardizare din Romania).

Sub ce formă se predau documentele OEC?

Documentele OEC se depun la secretariatul RENAR, îndosariate (dosar cu şină sau biblioraft), unde se verifică dacă dosarul este complet. 

 • Pentru laboratoare, documentele sistemului de management (Manualul de management, Proceduri, Politici, Instrucţiuni, Regulamente, etc. ) se predau doar în format electronic, pe CD, nu şi pe hârtie. 
 • Pentru Organismele de Certificare şi pentru Organismele de Inspecţie documentele se depun atât în format electronic (CD), cât şi pe hârtie.

Cum se efectuează plata pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare?

Pentru acreditarea iniţială / extindere / reacreditare se pot achita tarifele prin ordin de plată sau, la sediul RENAR prin numerar sau card. Pentru alte informaţii privind emiterea şi plata facturilor va rugăm să ne contactaţi la  Serviciul Economic telefon 021 402 04 76.

Care este costul total al acreditării?

RENAR vă pune la dispoziţie pe site-ul său  tarifele de acreditare. În acest fel, dumneavoastră vă puteţi efectua un calcul estimativ pe baza formulelor din tabele prezentate.

Ce este dovada de spaţiu?

Dovada de spaţiu o poate constitui unul din următoarele documente:

 • Titlu de proprietate
 • Autorizaţie de construcţie
 • Contract de închiriere / subînchiriere
 • Contract de comodat
 • Extras din cartea funciară

Ce durată are procesul de acreditare?

Durata procesului de acreditare este, de regulă, de 1 an de la data încheierii contractului de acreditare.

Care sunt etapele procesului de recrutare?

Etapele procesului de recrutare / selecţie sunt următoarele:

 1. accesarea formularului CV
 2. completarea acestuia online
 3. selectarea pe baza CV-urilor a persoanelor care vor participa la interviu
 4. informarea persoanelor selectate pentru interviu privind locul  şi data la care se ţine acesta
 5. realizarea interviului
 6. informarea persoanelor care au fost admise/respinse care au aplicat pentru calitatea de expert tehnic RENAR
 7. transmiterea documentaţiei necesare în vederea alcătuirii dosarului de personal
 8. elaborarea Contractului de Prestări Servicii, precum şi a Angajamentului deontologic în baza dosarului de personal alcătuit