Noutăţi

Ultimele noutăți

Ziua metrologiei în România

A fost actualizată Anexa 1-RS-6-PS - Prevederi specifice pentru aplicarea standardului de acreditare SR EN ISO/CEI 17024:2012 respectiv pentru procesul de acreditare în cazul standardului SR EN ISO 9712:2022

A fost actualizată Politica de tranziție la SR EN ISO 15189

A fost actualizată politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea acreditării

A fost actualizată solicitarea pentru acreditare

Ziua mondială a acreditării - mesaj al Președintelui Organismului Național de Acreditare al României

Publicare Regulament specific de acreditare RS-1.3 LM și mapa de documente 1.3 LM – Laboratoare de analize medicale – SR EN ISO 15189:2023

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-8.3 OR

Comunicat Ziua Mondială a Metrologiei

Modificări documente

A fost actualizat Regulamentul pentru acreditare

A fost actualizată Politica privind suspendarea, restrangerea și retragerea acreditării

A fost actualizată Politica de tranziție la EA-2/17 M:2020

A fost aprobată Politica de tranziție la SR EN ISO 15189:2023

A fost aprobată Politica de tranziție la ISO/IEC 27001:2022

RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare în domeniul determinărilor olfactometrice

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2 SM

A fost actualizat Regulamentul pentru acreditare

A fost actualizat Regulamentul RS-7.6 ON

Modificare regulamente specifice

A fost actualizat Regulamentul RS-9.1 OV

Revizuire formulare RENAR si publicare mapa trazitie SR EN ISO 17029:2020 + SR EN ISO 14065:2021

Publicare rezoluții EA-GA

Noul standard de certificare SR EN ISO 9712:2022

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-6 PS

Comunicat privind menținerea calității de semnatar al EA-MLA

Mesaj aniversar - ziua mondială a acreditării 2022

Mesaj aniversar - ziua metrologiei 2022

A fost actualizat regulamentul specific de acreditare RS-8.4 OR

Actualizări SMR

A fost actualizată politica P-21 și regulamentul RE-03

Comunicat privind tranziția la standardul SR ISO 50003:2021

Comunicat privind SR EN ISO/IEC 27006:2020

Comunicat cu privire la tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 Revizie din 14.12.2021

Comunicat cu privire la tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 - Revizie din 04.10.2021

Comunicat privind tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018

A fost actualizata Solicitarea pentru evaluarea unei scheme de evaluare a conformitătii

RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare a laboratoarelor de încercări

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.4 LR

A fost actualizată Solicitarea pentru acreditare

Au fost actualizate Regulamentele specifice de acreditare RS-7.3 ON, RS-7.8 ON si RS-7.10 ON

Comunicat privind utilizarea simbolului de acreditare RENAR

Au fost actualizate Regulamentele specifice de acreditare RS-7.17 ON si RS-7.18 ON

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-7.14 ON

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-7.16 ON

Comunicat - Pentru organismele de certificare acreditate care oferă servicii de certificare în conformitate cu SR ISO 45001:2018

Au fost retrase 13 documente

9 iunie 2021 - Ziua mondială a acreditării

A fost retrasă Politica P-8.10

Au fost actualizate documentele RE-03, P-04 si P-29

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-1.1 LI/LE

RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare în următoarele domenii:

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-8.4 OR

A fost retras Ghidul de aplicare pentru Politica P-05

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-8.1 OR

Au fost actualizate Regulamentele specifice de acreditare RS-7.2 ON și RS-7.13 ON

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2 SM

A fost actualizată Solicitarea pentru acreditare F01-PR-14

Comunicat FSSC 22000 V 5.1

A fost actualizat Regulamentul pentru acreditare RE-01

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-4 PR

Comunicat privind implementarea IAF MD 8:2020

Modificare documente RENAR

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2.6 SMSI

Comunicat privind tranziția la ISO/IEC 27006:2015 Amd 1:2020

A fost actualizată lista documentelor depuse de OEC, F02-1-PR-12 și F02-2-PR-12

Au fost actualizate Politicile P-21, P-26 și P-8.22

A fost prelungită perioada de tranziție la noua versiune a ISO/IEC 17025

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-6 PS

Au fost actualizate Politicile P-21 si P-8.22

Au fost actualizate Anexa 2-MM-01 şi RS-9.1 OV

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.2 SM

A fost actualizat Regulamentul specific de acreditare RS-5.1 SA

A fost actualizat documentul Lista echipamentelor OEC LE, LI, LM, FIC

Ziua Mondială a Acreditării 2020 (#WAD2020)

Măsurile pentru prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19

Comunicat privind tranziţia la FSSC 22000 (v. 5)

Comunicat privind tranziția la ISO 22000:2018