Tarife redevenţă

LEGENDA

SIMBOL REPREZINTĂ
nd reprezintă numărul total de domenii solicitate, definite conform fişei de definire din documentele specifice
Nd numărul de certificate emise / reînnoite
Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii ILAC-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar ILAC-MRA pentru domeniul respectiv. Tariful de redevenţă pentru utilizarea Mărcii IAF-MRA se aplică doar cand RENAR deţine statutul de semnatar IAF-MRA pentru domeniul respectiv.