Au fost retrase 13 documente

Vă informăm că au fost retrase următoarele documente:

 1.  Politica de tranziţie la SR EN ISO/IEC 17025:2018, Cod: P-8.22, Ediția 22.12.2020
 2.  Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de etalonări conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, Cod: RS-1.1 LE, Ediția 28.02.2020
 3. Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, Cod: RS-1.2 LI, Ediția 28.02.2020
 4. Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări - măsurarea emisiilor de la surse fixe - conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, Cod: RS-1.2.3 LI, Ediția 28.11.2016
 5. Solicitare pentru acreditare, Cod: F01-1-PR-14, Ed. 27.07.2017
 6. Lista documentelor depuse de OEC, Cod: F02-PR-14, Ed. 18.12.2017
 7. Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea - LE, Cod: F03-1-PR-14, Ed. 27.04.2015
 8. Lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea - LI, Cod: F03-2-PR-14, Ed. 27.04.2015
 9. Matricea de corespondență între cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025 și documentația OEC, Cod: F05-1-PR-14
 10. Matricea de corespondenţă a competenţei personalului, Cod: F06-8-PR-14, Ed. 19.07.2016
 11. Lista echipamentelor OEC - LE, Cod: F08-1-PR-14, Ed. 27.04.2015
 12. Lista echipamentelor OEC - LI, Cod: F08-2-PR-14, Ed. 27.04.2015
 13. Lista participărilor la PT/ILC, Cod: F10-PR-14, Ed. 19.07.2016