RENAR organizează selecţie de experţi tehnici pentru activitatea de acreditare în domeniul determinărilor olfactometrice

 

Expert tehnic laboratoare de încercări

- Studii superioare – domeniul tehnic

- Experiență profesională de: minim 3 ani în domeniul respectiv

- Cunoștințe teoretice și practice cu privire la  determinări olfactometrice