A fost actualizat Regulamentul RS-9.1 OV

Ca urmare a actualizării și publicării regulamentelor europene referitoare la implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EU ETS, precum și a revizuirii documentului obligatoriu EA-6/03-2022 ”EA document for accreditation of Verification Bodies for the purpose of EU ETS Directive”, au fost actualizate: